top of page

Over Burgers en Bijen

Klimaatcrisis, stikstof, CO2, overstromingen, hittegolven en het massaal uitsterven van dieren en planten. Je kunt de tv niet aanzetten of de doemscenario's vliegen je naar de keel. De klimaatcrisis is groot en complex. Wat kunnen wij als gewone mensen daaraan doen? Wat moeten wij ervoor opgeven om deze problemen op te lossen? De nadruk op doemscenario's en akelige oplossingen werkt ontmoedigend. Ook voor mensen die eigenlijk best iets willen doen.

Met dit project wil ik laten zien dat er al veel positiefs gebeurt als het gaat om biodiversiteit. En dat wij allemaal op een leuke, laagdrempelige en betaalbare manier kunnen bijdragen aan een beter wereld voor de natuur en voor onszelf.

Meer weten? Klik op één van de onderstaande items. Gaandeweg vul ik de lijst met deelnemers aan.

Deelnemers project