Documentaire fotografie

Documentaire fotografie zijn mijn series van samenhangende foto’s. Samenhangend qua thema of stijl. Soms ontstaan ze spontaan, zoals Nijmegen Amsterdam. Of toevallig, als bijvangst van een ander project, zoals Open your Eyes. Steeds vaker kies ik bewust voor een seriematige aanpak, zoals bij Windturbines. Seriematig werken stelt me in staat de wereld om me heen te onderzoeken.

Windturbines (2).png
Nijmegen Amsterdam (2).png
Na de vierdaagse (2).png
Open your Eyes muli regular 55pts.png