top of page

Projecten

Projecten zijn mijn series van samenhangende foto’s. Samenhangend qua thema of stijl. Ik kies er steeds vaker voor om seriematig te werken omdat het me in staat stelt de wereld om me heen te onderzoeken.

natuurfotografie landschapsfotografie natuurpositiviteit judith linders natuurpositief

bottom of page